top of page

Ledarskap

Min filosofi är att jag vill hjälpa ledare att utvecklas genom att veckla ut sig själva. Att de visar vilka de är. med positiva och utvecklingsbara egenskaper. 

Jag har utbildat i ledarskap i drygt 10 år, på olika nivåer. Jag har ansvarat för och varit med och skapat en intern akademi med olika utbildningar inom sälj, mentorskap, aftersale och ledarskap. Jag har ansvarat för och drivit dessa utbildningar i Sverige men även i nordiska sammanhang.

 

Min filosofi är att jag vill hjälpa ledare att utvecklas genom att veckla ut sig själva. Att de visar vilka de är som människor med positiva och utvecklingsbara egenskaper. Jag tror på att alla människor ska bli sedda för de människor de är. Att det är mest effektivt att ha ledare som är medvetna om vad de själva ger ifrån sig till sin omgivning, men som också är bra på att läsa av sin omgivning och sina medarbetare. Med ett ledarskap utan för höga fasader och ett genuint intresse för människor blir vi effektiva i att interagera med människorna runtomkring oss och kan lägga tid och energi på det som vår core-business.  Typ så.

 

Jag erbjuder följande tjänster inom Ledarskap:

 

  • Inspirationsföreläsningar 

  • Ledarskap i modulform 

  • Ledarskap fristående 1 resp 2 dagarskurser 

Tjänster inom Ledarskap

Oftast utbildar jag en organisations medarbetare över tid. En föreläsning kan vara det som öppnar upp vårt samarbete. Utifrån det nuläge som ert företag har så gör vi en plan för att anpassa vad ni behöver. Exempel på områden jag återkommer till är;

 

Coaching som en metodik i kommunikation

– ca 2 dagar

Att veta hur man ska lyssna på någon – går det verkligen att lära sig? Denna kurs upplever många är som ett uppvaknande till nytta i både arbetslivet, men även privat. Grundläggande teori men med tonvikt på praktisk övning.

 

Specifik teori för ert ledarskap – ca 2 dagar

Jag är cerifierad i olika modeller och utifrån det som passar ert behov bäst skräddarsyr vi ert upplägg.

 

Svåra samtal – 1 dag

Här bygger vi case utifrån er vardag och har en inledning med teori och sen övar vi med alla casen. Här använder jag mig av mina erfarenheter som skådespelare. I presentationsteknik eller arbete med svåra samtal så kan dessa förmågor komplettera de teoretiska delarna bra.

 

Att bygga en bestående kultur – 1-2 dagar

Som HR-chef och HR-direktör så har jag varit delaktig i att arbeta och driva kulturfrågor på olika nivåer i organisationen. Vi ser här över vad ni vill förstärka för beteenden i er organisation och arbetar utifrån den plattformen.

 

  

Ledarskap i modulform

Grundläggande arbetsrätt – 1 dag (Fortsättningskurs i arbetsrätt – ½ - 1 dag)

Med bakgrund som personalvetare har jag den teoretiska grunden men framförallt den praktiska erfarenheten som gör att mina utbildningar inom arbetsrätt främst syftar till att förstår hur man som ledare och chef ska bete sig för att följa lagen – men även få det praktiskt genomförbart i verkligheten.

 

Grundläggande arbetsmiljö-1 dag (samt fortsättningskurs i arbetsmiljö -  ½ - 1 dag)

Jag har genom åren arbetat både med fysisk med framförallt psykosocial arbetsmiljö. Hur mår företagets medarbetare? Hur arbetar ni systematiskt med arbetsmiljö i alla led?

Vi utgår från lagkraven men även från ert nuläge.

 

Presentationsteknik – 1 dag

Med lite teori och massor av praktisk övning medvetandegör jag hinder och möjligheter för respektive deltagare. Denna utbildning brukar vara en rolig dag med frigörande skratt och effektiva tips för att kunna ta ordentliga steg framåt.

Här använder jag mig av mina erfarenheter som skådespelare. I presentationsteknik eller arbete med svåra samtal så kan dessa förmågor komplettera de teoretiska delarna bra.

 

  

bottom of page